Accelo


Przyjazny system do zarządzania przechowywaniem i obiegiem dokumentów.

Accelo - BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki ACCELO dokumenty są zabezpieczone przed dostępem nieuprawnionych osób zarówno dzięki rozbudowanemu systemowi uprawnień jak i szyfrowaniu plików zgodnie z bankowymi standardami bezpieczeństwa. ACCELO to także zabezpieczenie dokumentów przez zdarzeniami losowymi (np. zalaniami czy pożarami) dzięki rozproszonej architekturze serwerowej.

Accelo - OSZCZĘDNOŚĆ
OSZCZĘDNOŚĆ

ACCELO pozwala oszczędzać Państwa czas (a tym samym pieniądze) – wszystkie dokumenty mogą być łatwo dostępne, o każdej porze z dowolnego urządzenia (laptop, smartfon, tablet) i dowolnej lokalizacji. W ACCELO dokumenty mogą być szybko przeszukiwane zarówno w oparciu o treść dokumentu jak i dane go opisujące (metadane).

Accelo - KONTROLA
KONTROLA

Przeanalizujemy procesy wewnątrz firmy i pomożemy je zoptymalizować tak, by praca z ACCELO przebiegała szybko i bez zakłóceń. Dokumenty będą płynnie krążyły po firmie przyczyniając się do podniesienia komfortu pracy, a informacja o ich statusie będzie dostępna na wyciągnięcie ręki.

I jeszcze więcej…

Spełnienie wszystkich wymagań Polskiego prawa
Oprogramowania wyprodukowane w Polsce – pełne wsparcie techniczne w języku polskim
Dedykowany opiekun Klienta – szybkie reakcje na zgłoszenia Klientów
Zespół wdrożeniowy w stałym kontakcie z R&D. Błyskawiczne tworzenie i implementacja funkcjonalności potrzebnych Klientowi
Pełna integracja z systemami Klienta, np. LDAP/AD, co ułatwia spójne zarządzanie uprawnieniami użytkowników w ramach całej organizacji

Pobierz materiały informacyjne →

Accelo

Wybierając ACCELO możesz zdecydować się na kompleksową usługę

Firma XSystem S.A. dostarcza swoim Klientom kompleksową usługę polegającą na audycie posiadanej dokumentacji, digitalizacji archiwów Klienta i umieszczeniu zbiorów w cyfrowym repozytorium ACCELO. Digitalizacja archiwum obejmuje szereg etapów, włączając w to ocenę przekazanej dokumentacji i tworzenie raportów rozbieżności. Aby dowiedzieć się więcej o procesie digitalizacji odwiedź sekcję Usługi cyfryzacji.

 

infographic_mobile

Tworząc ACCELO czerpaliśmy ze współpracy z Klientami

Oprogramowanie ACCELO zostało zaprojektowane w technologii umożliwiającej korzystanie z systemu niezależnie od miejsca przebywania i posiadanego urządzenia dostępowego. Wpływ na jego atrakcyjność ze względu na koszt użytkowania ma również fakt, iż system ACCELO jest dostępny jako SaaS.

ACCELO jako autorskie rozwiązanie XSystem S.A. może być bez trudności dostosowane do każdych wymagań stawianych przez klienta, uwzględniając rozbudowę o funkcjonalności typowe dla danej branży/sektora/organizacji.

ACCELO stworzono w oparciu o wieloletnie doświadczenie

Platforma ACCELO jest autorskim oprogramowaniem, stworzonym przez zespół XSystem S.A. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zespołu budującego koncepcję systemu, aplikacja została zaprojektowana z uwzględnieniem najlepszych praktyk stosowanych w korporacyjnych systemach klasy ECM (Enterprise Content Management). Jednocześnie architektura oprogramowania została opracowana w taki sposób, aby nie narzucać wysokich wymagań  infrastrukturalnych, co w przeciwieństwie rozwiązań korporacyjnych jest nie jest takie oczywiste.

Korzystając z ACCELO masz pełne wsparcie programistów, którzy je tworzyli

W zależności od potrzeb klienta jesteśmy w stanie zaadaptować system do każdych wymagań stawianych naszej aplikacji. Po szczegółowej analizie system może zostać dostosowany do charakteru pracy i procesów danej organizacji. Dzięki temu użytkownik może przejść na nową formę realizacji swoich zadań w łagodny sposób nie zaburzając swojej codziennej pracy, bez potrzeby wielomiesięcznego wdrażania się w obsługę nowego oprogramowania.

ACCELO jest zgodne z polskimi wymaganiami prawnymi

ACCELO spełnia wszelkie wymagania stawiane systemom informatycznym do obsługi i przetwarzania dokumentów w wersji elektronicznej. System zapewnia zgodność z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a także Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z najnowszymi rozporządzeniami dotyczącymi archiwów elektronicznych.

NA ACCELO SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY

REPOZYTORIUM
REPOZYTORIUM

Repozytorium jest miejscem przechowywania dokumentów w wersji elektronicznej, wszystkie dokumenty są uporządkowane i mogą być w bezpieczny sposób udostępniane. Mechanizm składowania zaprojektowano w taki sposób, aby dostęp do wszystkich jego zasobów był nie tylko łatwy, ale również by uwzględniał posiadane przez użytkownika prawa dostępu w zakresie modyfikacji i/lub odczytu.

WORKFLOW
WORKFLOW

Elektroniczny obieg dokumentów (EOD) to potoczne określenie modułu workflow w systemie ACCELO. Służy do zarządzania obiegiem zadań oraz dokumentów, działa w oparciu o mechanizmy elektronicznego przetwarzania danych. Jest to ściśle zintegrowane narzędzie, które umożliwia optymalizację i kontrolę realizowanych procesów przepływu pracy. Workflow wspiera obieg dokumentów, a przy współpracy z Repozytorium umożliwia szybkie ich odnalezienie i usprawnia działanie całego przedsiębiorstwa.

FORMULARZE
FORMULARZE

Elektroniczne formularze jako kompleksowy mechanizm obsługi zbierania informacji od użytkowników drogą elektroniczną. Za pomocą ACCELO możemy zaprojektować formularz, który pozwoli za pośrednictwem przeglądarki np. na  przeprowadzenie badania, opinii, wypełnienie wszelkiego typu wniosków czy kontrolowane wypełnienie niezbędnych dokumentów.

PULPIT
PULPIT

Pulpit jest sposobem prezentacji danych  – specyficznym rodzajem raportu w systemie ACCELO. Prezentuje on, w formie wizualnej, najważniejsze informacje i wskaźniki związane z realizacją zadań użytkownika lub zespołu w zakresie realizowanych procesów. Na jednym ekranie umieszczone są informacje dotyczące zaawansowania zadań przetwarzanych procesów, powiadomienia dotyczące zmian w zakresie metadanych dokumentów itp.

ADMINISTRACJA
ADMINISTRACJA

Moduł administracyjny stanowi integralną część systemu ACCELO. Udostępnia narzędzia służące do administracji i konfiguracji systemu – poczynając od ustawień parametrów elektronicznego zasobu, poprzez identyfikację użytkowników i grup wraz z nadaniem praw dostępu, aż po raporty związane z obciążeniem i wydajnością systemu.

INTEGRACJA Z INNYMI SYSTEMAMI
INTEGRACJA Z INNYMI SYSTEMAMI

Poprzez otwartą szynę wymiany danych ACCELO umożliwia  integrację z istniejącymi po stronie klienta systemami wykorzystywanymi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, np. kadrowo – płacowymi, produkcyjnymi, logistycznymi, a przede wszystkim mechanizmem usług katalogowych Active Directory. Aplikacja zapewnia wymianę danych jedno lub dwukierunkową – automatyczną, cykliczną lub na żądanie.