Bez kategorii

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Spółki XSYSTEM S.A.
Opublikowano: czwartek, 05 kwietnia 2018

W dniu 5 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał o godzinie 12:30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Spółki XSYSTEM S.A. oraz ustanowił Pana Artura Jankowskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 1039) syndykiem masy upadłości w powyższym postępowaniu upadłościowym, które będzie prowadzone pod sygnaturą XIV GU 66/18. Niniejsze Postanowienie stało się prawomocne od dnia 8 maja 2018 roku.

Zapytanie ofertowe nr 1 w ramach projektu planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020” zwracamy się z prośbą o przesłanie ofert na wykonanie zamówienia.
Opublikowano: piątek, 10 listopada 2017

„Zapytanie ofertowe nr 1 w ramach projektu  planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020” zwracamy się z prośbą o przesłanie  ofert na wykonanie zamówienia.

Zapytanie ofertowe umieszczone w załączniku- Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zamieszczone jest również na stronie internetowej www.parp.gov.pl/zamowienia-1420