Dotacje UE

Innowacyjna gospodarka

Innowacyjna Gospodarka Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości xSystem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie – Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Rozwój firmy XSystem poprzez pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych

Nazwa beneficjenta: XSYSTEM S.A.

Wartość projektu:  284 560,00 PLN

Wartość dofinansowania: 116 000,00 PLN

Okres realizacji: 2010 – 2011


Wdrożenie innowacyjnych e-usług w firmie xsystem s.a.

Innowacyjna gospodarka Łódzkie Europejski fundusz rozwoju reginalnego

WND-RPLD.04.03.00-00-121/10

„Wdrożenie innowacyjnych e-usług w firmie XSystem S.A.”

 

Nazwa beneficjenta: XSYSTEM S.A.

Całkowita wartość projektu:  1 125 248,28 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 773 160,00 PLN

Okres realizacji: 2010 – 2012


XDMS SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI

Innowacyjna gospodarka Łódzkie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Nazwa inwestycji: XDMS system zarządzania dokumentami – przeprowadzenie i wdrożenie projektu celowego we współpracy z jednostką naukową

Całkowita wartość projektu: 2 273 869,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 390 211,37 PLN

Nazwa beneficjenta: XSystem S.A., 91-473 Łódź, ul. Julianowska 54B

Okres realizacji: 04.2013 – 11.2014


Oprogramowanie na potrzeby świadczenia usługi zarządzania drukiem

Innowacyjna gospodarka Promuję Łódzkie Centrum obsługi przedsiębiorczości Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Nazwa inwestycji: Oprogramowanie na potrzeby świadczenia kompleksowej usługi zarządzania drukiem oraz całym parkiem urządzeń drukujących – przeprowadzenie badań i wdrożenie projektu celowego we współpracy z jednostką naukową, WND-RPLD.03.03.00-5/065/13

Całkowita wartość projektu: 813 585,46 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 266 940,84 PLN

Nazwa beneficjenta: XSystem S.A., 91-473 Łódź, ul. Julianowska 54B

Okres realizacji: 05.2014 – 06.2015


Projekty w przygotowaniu