Historia firmy

HISTORIA XSYSTEM S.A.

Firma XSystem powstała w roku 1999. W pierwszych latach swojej działalności, Spółka w oparciu o partnerstwo handlowe z XEROX Polska koncentrowała się na sprzedaży sprzętu drukująco-kopiującego oraz urządzeń do druku cyfrowego. Jednocześnie świadczyła usługi pełnej obsługi serwisowej sprzedawanych urządzeń oraz dostarczała materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiujących i urządzeń peryferyjnych infrastruktury IT.

W 2010 roku ze Spółki został wydzielony osobny podmiot gospodarczy XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. (100% udziałów podmiocie posiada XSystem S.A) w celu realizacji przyjętej strategii budowy organizacji dla nowych usług i produktów.

6 września 2011 roku na podstawie uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcje Spółki zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu obrotu na rynku New Connect i tym samym od 13 września 2011 roku prawa do akcji, a potem akcje, są notowane na rynku New Connect.

W chwili obecnej, działalność XSystem S.A. opiera się na budowie i rozwoju rozwiązań z obszaru obiegu dokumentów, wdrażaniu elektronicznych archiwów dokumentów (tzw. repozytoria), świadczeniu usług cyfryzacji. XSystem S.A. uzupełnia ofertę handlową o nowoczesne systemy kopiująco-drukującego, infrastrukturę IT oraz urządzenia produkcyjne do druku cyfrowego dla środowiska poligraficznego.

Historię Spółki można podzielić na kilka etapów.

Etap I – Wdrażanie systemów informatycznych wspierających zarządzanie i wzrost efektywności i ekonomii procesów druku: lata 2003- 2007

Wzrost konkurencyjności na rynku wymaga stosowania coraz nowocześniejszych narzędzi informatycznych. Spółka zrealizowała projekt wdrożenia nowoczesnego, zintegrowanego systemu webowego CRM wspomagającego pracę działu handlowego i pozostałych działów operacyjnych w Spółce. Zastosowanie nowoczesnych aplikacji biznesowych wymusiło również powstanie nowoczesnej infrastruktury sprzętowej: profesjonalne serwery aplikacji oraz system centralnej autoryzacji i identyfikacji użytkowników.

XSystem odchodzi od modelu sprzedaży samych urządzeń i skupia się na oferowaniu Klientom kompletnych rozwiązań oraz na dostarczaniu usług. Przeprowadzone wdrożenia systemów zliczania i kontroli wydruków realizowane w różnych instytucjach, potwierdzają słuszność przyjętych założeń – Klienci dzięki inwestycjom w nowe rozwiązania wykazują oszczędności a Spółka pozyskuje długoterminowe kontrakty handlowe.

Etap II – Nowa siedziba Spółki, debiut giełdowy oraz rozbudowa oferty o usługi informatyczne: lata 2008-2013

Przeprowadzka do nowej siedziby dała okazję do unowocześnienia infrastruktury teleinformatycznej. Integracja usług i wdrożenie nowych, zintegrowanych systemów informatycznych były odpowiedzią na wciąż rosnące potrzeby firmy w zakresie zarządzania informacją. Zmiana siedziby Spółki ma również ogromny wpływ na wzrost komfortu pracy pracowników i polepszenie współpracy w ramach różnych działów przedsiębiorstwa.

Milowym krokiem w rozwoju była decyzja o wprowadzeniu akcji Spółki do notowań na rynku New Connect i uzyskanie w 2011r przez XSystem S.A. statusu Spółki Publicznej. Pozwoliło to znacznie podnieść wiarygodność Spółki wśród nowo pozyskiwanych partnerów biznesowych. Środki pozyskane z wejścia Spółki na Giełdę przeznaczone zostały na pozyskanie, wzrost i rozwój kompetencji w nowych obszarach biznesowych, zgodnie z przyjętą strategią a mianowicie usługi informatyczne w zakresie przetwarzania i obiegu dokumentów.

Spółka rozpoczęła działania akwizycyjne w branży firm specjalizujących się we wdrażaniach rozwiązań obiegu dokumentów (DMS – Document Management System) klasy ECM (Enterprise Content Management) oraz świadczących usługi cyfryzacji i archiwizacji dokumentów czego efektem było przejęcie i włączenie w struktury organizacji firmy SYNETRIX. Tym samym w 2011 roku XSystem pozyskał profesjonalne zasoby, kompetencje, doświadczenia i referencje z zrealizowanych usług cyfryzacji dokumentów oraz wdrożeń systemów do obiegu dokumentów korporacyjnej marki XEROX – DocuShare.

Równolegle, w roku 2012, został zakończony projekt opracowania systemu informatycznego do świadczenia e-usług, pozwalającego sprawnie zarządzać flotą drukującą Klientów oraz logistyką dostaw materiałów eksploatacyjnych. Dzięki udziałowi w konkursie RPO IV.3 „Technologie dla przedsiębiorstw” (wartość projektu 1 110 200 zł) powstała aplikacja internetowa, będąca na rynku unikalną propozycją wspomagania zarządzania środowiskiem druku w każdym przedsiębiorstwie.

Rok 2013 jest kontynuacją poszerzania kompetencji i rozbudowy zespołu merytorycznego wsparcia w zakresie świadczenia usług związanych z ogólnie pojętym przetwarzaniem dokumentów w postaci i do postaci elektronicznej. Nastąpiła również rozbudowa środowiska informatycznego firmy w oparciu o nowoczesne serwery i pamięci masowe, konieczne do realizowania usługi.

Etap III – Tworzenie własnych aplikacji i wprowadzenie nowych innowacyjnych usług – 2013 – 2015

Kontynuacją przyjętej kilka lat wcześniej strategii rozwoju firmy – z przedsiębiorstwa handlowego w firmę informatyczną oferującą kompletne rozwiązania – jest rozpoczęcie tworzenia własnego systemu do zarządzania dokumentami klasy ECM (Enterprise Content Management – systemu zarządzania treścią przedsiębiorstwa) w oparciu o najnowsze technologie i rozwiązania programistyczne. Koszt realizacji tego projektu wyniósł 2 273 869 zł brutto. Na jego realizację XSystem S.A. otrzymał dofinansowanie w ramach programu RPO III.3 Innowacyjność przedsiębiorstw w wysokości 1 390 211,37 zł. Od tego momentu Spółka wzmacnia swoją pozycję na rynku usług informatycznych zarówno jako dostawca rozwiązań renomowanych producentów systemów do obiegu dokumentów jak również producent własnych, autorskich rozwiązań związanych z przetwarzaniem i obiegiem informacji.

W roku 2014 dział Skanowania i Archiwizacji przenosi się do nowej lokalizacji, przejmując powierzchnie o wysokim standardzie biurowym, przystosowane do realizacji usług w najwyższym standardzie jakościowym, jednocześnie Spółka inwestuje w doposażenie działu produkcyjnego w profesjonalne urządzenia skanująco-drukujące i niezbędną infrastrukturę IT.

W tym okresie Spółka prowadząc działalność z obszaru dostaw i obsługi serwisowej urządzeń drukujaco-kopiujących, systemów produkcyjnych do druku cyfrowego oraz oprogramowania do zarządzania środowiskiem druku XSystem nawiązuje współpracę z kolejnymi vendorami: LEXMARK, OKI SYSTEMS, KONICA MINOLTA, SHARP, YSOFT.

ETAP IV – Rozwój usług informatycznych w oparciu o autorskie oprogramowanie „ACCELO” 2016…

Głównym modelem biznesowym XSystem S.A. staje się rozwój usług informatycznych w oparciu o własne know-how – autorskie oprogramowanie „ACCELO”, pozwalające na kompleksową obsługę przedsiębiorstw w obszarze archiwizowania, przetwarzania i obiegu dokumentów. Spółka rozwijając sprzedaż nowych usług przeprowadza z sukcesem kilka znaczących wdrożeń oprogramowania „ACCELO” jak również realizuje długoterminowe umowy wdrożeń repozytoriów cyfrowych i usług cyfryzacji dokumentacji Klientów. Referencje z przeprowadzonych kontraktów dla sektora budżetowego ( Rządowego Centrum Legislacji), sektora użyteczności publicznej (AQUANET S.A.), branży finansowej (MACIF TUW), stanowią potwierdzenie dobrze wyznaczonego kierunku rozwoju Spółki oraz konsekwentnej realizacji obranej strategii. Wraz z rozwojem usług IT zwiększają się kompetencje i zasoby działu R&D XSystem S.A. czego konsekwencją było otworzenie i w pełni wyposażenie dodatkowej siedziby Spółki w Łodzi dla kilkunastoosobowego działu programistyczno-analitycznego.

Kompleksowość oferty Spółki, która zawiera: konsulting biznesowy, tworzenie i wdrażanie rozwiązań informatycznych z zakresu zarządzania, przetwarzania, cyfryzacji i obiegu dokumentów oraz realizację dostaw infrastruktury IT związanej z szeroko rozumianym środowiskiem druku pozycjonuje XSystem S.A. jako firmę mającą największe i udokumentowane kompetencje biznesowe w obszarze architektury i przetwarzania dokumentów.