Nasze kompetencje

Kompetencje R&D

Realizując strategię rozwoju Spółka XSystem w lutym 2012 roku włączyła w swoje struktury organizacyjne zasoby sieradzkiej firmy SYNETRIX, wraz z kompetencjami w zakresie wdrażania rozwiązań do zarządzania i obiegu dokumentów. Konsekwencją tego działania było uzupełnienie portfolio świadczonych usług oraz przyjęcie nowego kierunku rozwoju związanego z przekształcaniem organizacji w Spółkę konsultingowo – informatyczną, świadczącą usługi automatyzacji i bezpieczeństwa procesów z obszaru szeroko rozumianego elektronicznego obiegu dokumentów.

Historycznie usługi związane z architekturą i inżynierią aplikacji klasy Enterprise Content Management (ECM) w zakresie elektronicznego przetwarzania dokumentów, przedstawiają się w poniższej chronologii:

  • 2005 – pierwsze wdrożenie systemu Document Management Systems (DMS)
  • 2008 – pierwsze uruchomienie usługi w modelu SaaS (działa do dnia dzisiejszego)
  • 2009 – pierwsze wdrożenie mechanizmu workflow do zarządzania procesem biznesowym
  • 2010 – pierwszy system zarządzania projektami w oparciu o DMS na potrzeby czołowej instytucji rządowej
  • 2011 – pierwszy system kancelaryjny klasy Enterprise obsługujący 1500 użytkowników
  • 2012 – włączenie firmy Synetrix do struktur XSystem S.A. i przygotowanie założeń technologiczno – funkcjonalnych własnego systemu klasy ECM
  • 2013 – powołanie i rozpoczęcie prac własnego zespołu badawczo-rozwojowego nad oprogramowaniem do elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD/EOD)
  • 2014 – realizacja projektu autorskiego „XDMS System zarządzania dokumentami”
  • 2015 – wprowadzenie autorskiego Systemu ACCELO do oferty usługowej Spółki oraz wdrożenie pierwszego komercyjnego rozwiązania na bazie ACCELO.
  • 2016 – dalszy rozwój Systemu ACCELO i kolejne wdrożenia…

Zespół R&D

Kim jesteśmy?
Zespół programistyczny R&D powstał w 2013 roku w ramach projektu wdrożenia innowacyjnych e-usług, aby wspierać strategiczne cele firmy w zakresie szeroko pojętej architektury dokumentów. W skład zespołu wchodzą analitycy, programiści i projektanci oprogramowania z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie usług IT.

Czym się zajmujemy?
Budujemy i rozwijamy systemy klasy Enterprise skoncentrowane wokół wsparcia przedsiębiorstw w zakresie przetwarzania i zarządzania dokumentami. Wśród naszych projektów znajdują się m.in. systemy obiegu dokumentów, repozytoria elektronicznej treści pracujące w chmurze obliczeniowej, czy też systemy nadzorujące środowisko wydruku w przedsiębiorstwach.

Nasze kompetencje
Nasz zespół R&D składa się z inżynierów oprogramowania z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu systemów w różnych sektorach rynku: finansów, telekomunikacji, administracji publicznej czy też ogólnie pojętych usług.
Naszym priorytetem przy budowaniu systemów jest ich jakość. Stosujemy najlepsze praktyki programistyczne i standardy obowiązujące w świecie rozwiązań IT.

Nasze kompetencje skupiają się wokół technologii Java Enterprise Edition, na bazie której powstają zaawansowane aplikacje internetowe, wysokowydajne systemy przetwarzania danych, usługi sieciowe czy też moduły integracyjne.