Dane finansowe

XSystem S.A. - Skonsolidowane wyniki finansowe

Rok201120122013201420152016
Przychody netto ze sprzedaży6 38965056356796291478156
Zysk/strata ze sprzedaży70896-131-18065-497
Zysk/strata z działalności operacyjnej808154-7422265-364
Zysk/strata netto57334-176-106-34-600
Amortyzacja226290401504586343
Aktywa trwałe562763586474663062085887
Aktywa obrotowe197924951884289846767175
Kapitał własny441746924516441144403853
Zobowiązania długoterminowe93689985411077552089
Zobowiązania krótkoterminowe95320121509186230474443
Przepływy z działalności operacyjnej494229413614-133-2287
Przepływy z działalności inwestycyjnej-1023-233-531-1755-44-19
Przepływy z działalności finansowej510151112395021713
* dane w tys. zł

XSystem S.A. - Jednostkowe wyniki finansowe

Rok201120122013201420152016
Przychody netto ze sprzedaży554565066363796791508160
Zysk/strata ze sprzedaży733134-68-52122-466
Zysk/strata z działalności operacyjnej832198-6145322-333
Zysk/strata netto59781-1071823-568
Amortyzacja203216331442526283
Aktywa trwałe572265156709694462445950
Aktywa obrotowe196924881874289646667174
Kapitał własny445947804673469144403853
Zobowiązania długoterminowe93689985311077552089
Zobowiązania krótkoterminowe99520761578189330734506
Przepływy z działalności operacyjnej485221413636-139-2279
działalności inwestycyjnej-1007-221-533-1775-44-19
Przepływy z działalności finansowej509151112395021713
* dane w tys. zł