Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju XSystem S.A. zakłada sukcesywny rozwój oferty BPM (Business Process Management – doradztwo w zakresie optymalizacji procesów i procedur w organizacjach) oraz sprzedaż usług związanych z przetwarzaniem i obiegiem dokumentów.

W chwili obecnej działalność XSystem skupia się na budowie i rozwoju rozwiązań informatycznych „workflow”, w tym obiegu dokumentów w środowisku Klienta, elektronicznych archiwach dokumentów (repozytoriach), realizacji usług skanowania i digitalizacji archiwów papierowych Klientów, dostawach sprzętu kopiująco – drukującego wraz z oprogramowaniem monitorującym środowisko druku, infrastruktury IT oraz dostaw wysokowydajnych rozwiązań do druku cyfrowego dla poligrafii.

Strategia XSystem S.A. zakłada dynamiczny rozwój Spółki w następujących obszarach biznesowych: Analiza, wsparcie i wdrażanie rozwiązań w zakresie optymalizacji i zarządzania procesami a w szczególności rozwiązań związanych z obszarem archiwów cyfrowych oraz elektronicznego obiegu dokumentów podwyższających wydajność organizacji pracy, bezpieczeństwo biznesowe oraz redukujących koszty. Przetwarzanie korespondencji masowej na zasadzie outsourcingu (usługi digitalizacji). Świadczenie usług w modelu SaaS (software as a service – oprogramowanie jako usługa) na bazie rozwiązań do zarządzania dokumentami. Każdy z wymienionych segmentów budowany jest na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy w oparciu o innowacyjne i otwarte rozwiązania obejmujące specjalistyczne urządzenia, dedykowane oprogramowanie i profesjonalne usługi. Narzędzia te zapewniają Spółce spójną i kompleksową ofertę w zakresie architektury dokumentu – przetwarzania i zarządzania informacją na każdym etapie procesu.

Nadrzędnym celem XSystem S.A. jest rozwój narzędzi w oparciu o własne know-how, które pozwolą na kompleksową obsługę przedsiębiorstw w obszarze pracy z dokumentem (od jego wydrukowania, poprzez przetworzenie, elektroniczną archiwizację oraz elektroniczny obieg), pozwalającą Klientowi uzyskać znaczne obniżenie kosztów związanych z generowaniem i przetwarzaniem informacji (w tym dokumentów), a XSystem zdobyć wysoką rentowność, dzięki oparciu tych procesów o własną infrastrukturę i rozwiązania informatyczne.

Autorski system Accelo

Spółka XSystem S.A. w trakcie realizacji dofinansowanego w ramach programu RPO III.3 Innowacyjność przedsiębiorstw projektu inwestycyjnego, w oparciu o najnowsze technologie i rozwiązania programistyczne stworzyła autorski System do zarządzania dokumentami „ACCELO” – klasy ECM (Enterprise Content Management – systemu zarządzania treścią przedsiębiorstwa). Jego innowacyjność i wszechstronność, z racji udostępniania systemu w chmurze, umożliwia wykorzystanie dostępnych funkcjonalności „workflow” również dla małych firm (obszar MSP), które na dzień dzisiejszy miały ograniczoną dostępność do tego typu rozwiązań.

Obecnie Spółka XSystem zamierza kontynuować realizację przyjętego Modelu Biznesowego poprzez dalszy rozwój usług informatycznych na bazie autorskiego oprogramowania „ACCELO” oraz intensywnego zwiększania przychodów Spółki w oparciu o sprzedaż wysokomarżowych usług związanych z przetwarzaniem (cyfryzacją) i obiegiem dokumentów w jednym z wybranych modeli obsługi: SaaS lub Outsourcing.

Równocześnie Spółka konsekwentnie rozwija sprzedaż w obszarach stanowiących dotychczasowe portfolio bieżącej oferty handlowej.