Władze spółki

Zarząd spółki

Adrian Weremiuk - Prezes Zarządu

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Mariott Corporation Hotel Frankfurt am Main Niemcy na stanowisku specjalisty. W okresie 1996-1999 był Dyrektorem Oddziału Łódzkiego w Xerox Polska Sp. z o.o. Z XSystem związany od 1999 roku, najpierw jako Wspólnik, potem Członek Zarządu, a od 2007 roku Prezes – najpierw XSystem Sp. z o.o., a po przekształceniu – S.A. Inicjator i architekt jej rozwoju w kierunku branży konsultingowo – informatycznej, odpowiedzialny za całokształt działalności spółki. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu organizacją, budowaniu jej długoterminowej komunikacji biznesowej, pozyskiwaniu i rozwijaniu współpracy z Partnerami, również z międzynarodowymi korporacjami biznesowymi. Szczególne znaczenie przedkłada na rozwój nowych technologii informatycznych, czynnie wspiera prace badawcze w departamencie Research & Development w XSystem S.A.

Rada Nadzorcza

Jan Weremiuk - Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Technikum Budowy Maszyn, był wieloletnim pracownikiem działów technicznych oraz administracyjnych wielu firm.

Ma powiązania natury rodzinnej z akcjonariuszem posiadającym akcje Emitenta w liczbie zapewniającej co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. Panem Adrianem Weremiuk.

Michał Damek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jest prawnikiem, aplikantem adwokackim, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczynał od organizacji pozarządowych nadzorując projekty informatyczne w zakresie integracji środowiska prawniczego. Od 10 lat związany z biznesem, w tym od kilku, głównie z rynkiem kapitałowym. Doradza spółkom publicznym w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych, kwestiach prawnych oraz w bieżącej działalności. Członek Rad Nadzorczych dziewięciu spółek akcyjnych (oprócz Emitenta), z których w czterech pełni funkcję przewodniczącego. Wielokrotnie organizował i przewodniczył Walnym Zgromadzeniom w spółkach publicznych.

Adam Szyszka - Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Szkołę Zawodową o profilu rolniczym. Od 1989 r. do 2012 r. prowadził działalność gospodarczą.

Nie ma powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z Akcjonariuszem posiadającym akcje Emitenta w liczbie zapewniającej co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Renata Kłódkowska - Członek Rady Nadzorczej

Renata Kłódkowska z wykształcenia technik technolog przemysłu drzewnego, wieloletni pracownik działów księgowości wielu firm.

Ma powiązania natury rodzinnej z akcjonariuszem posiadającym akcje Emitenta w liczbie zapewniającej co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. Panem Adrianem Weremiuk.

Aleksandra Weremiuk - Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku – pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika. Ukończyła Podyplomowe Studium Informatyczne na Politechnice Łódzkiej, podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Łódzkim oraz Studium Socjoterapii na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1997 roku pracuje jako specjalista z młodzieżą i dziećmi upośledzonymi umysłowo i chorymi psychicznie oraz posiada wieloletnią praktykę zawodową jako logopeda, w tym prowadzenie zajęć z dziećmi z autyzmem.

Ma powiązania natury rodzinnej z akcjonariuszem posiadającym akcje Emitenta w liczbie zapewniającej co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. Panem Adrianem Weremiuk.