Władze spółki

Zarząd spółki

Adrian Weremiuk - Prezes Zarządu

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Mariott Corporation Hotel Frankfurt am Main Niemcy na stanowisku specjalisty. W okresie 1996-1999 był Dyrektorem Oddziału Łódzkiego w Xerox Polska Sp. z o.o. Z XSystem związany od 1999 roku, najpierw jako Wspólnik, potem Członek Zarządu, a od 2007 roku Prezes – najpierw XSystem Sp. z o.o., a po przekształceniu – S.A. Inicjator i architekt jej rozwoju w kierunku branży konsultingowo – informatycznej, odpowiedzialny za całokształt działalności spółki. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu organizacją, budowaniu jej długoterminowej komunikacji biznesowej, pozyskiwaniu i rozwijaniu współpracy z Partnerami, również z międzynarodowymi korporacjami biznesowymi. Szczególne znaczenie przedkłada na rozwój nowych technologii informatycznych, czynnie wspiera prace badawcze w departamencie Research & Development w XSystem S.A.

Kluczowa Rada Zarządzająca

Anna Bednarek - Prokurent

Kontroler Finansowy, absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej na kierunku Zarządzanie i Marketing. Związana z firmą od początku jej działalności. Odpowiada za sprawną organizację i funkcjonowanie firmy, w tym pozyskiwanie, realizację i rozliczanie wielopoziomowych badawczo rozwojowych projektów unijnych w ramach RPO Województwa Łódzkiego. W XSystem S.A. odpowiedzialna za zarządczy kontroling finansowy, nadzór i współpracę z działem księgowości, administracji i kancelarią prawną.

Rada Nadzorcza

Antoni Twardowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej (Wydział Mechaniczny).
1983 – 1987 Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu
1998 – 2002 Radny Rady Rady Miejskiej w Poddębicach, Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
1999 – 2001 Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach
2007 – 2011 Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach
1981 – 1991 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Poddębicach -Kierownik fili-Zakładu Usług Mechanizacyjnych, Kierownik Zakładu Remontowo-Naprawczego.
1992 – 2002 Prywatna działalność gospodarcza.
2002 – 2007 Z-ca Burmistrza Poddębice
Posiada Certyfikaty Ministerstwa spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie Nowoczesnego Zarządzania w Administracji Publicznej.

Michał Damek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jest prawnikiem, aplikantem adwokackim, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczynał od organizacji pozarządowych nadzorując projekty informatyczne w zakresie integracji środowiska prawniczego. Od 10 lat związany z biznesem, w tym od kilku, głównie z rynkiem kapitałowym. Doradza spółkom publicznym w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych, kwestiach prawnych oraz w bieżącej działalności. Członek Rad Nadzorczych dziewięciu spółek akcyjnych (oprócz Emitenta), z których w czterech pełni funkcję przewodniczącego. Wielokrotnie organizował i przewodniczył Walnym Zgromadzeniom w spółkach publicznych.

Bartłomiej Król - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek stosunki międzynarodowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym). Od początku kariery związany z rynkiem finansowym.
08.2006 – 01.2007 staż na stanowisku doradcy finansowego w Kapital Sp. z o.o.
01.2007 – 09.2007 doradca finansowy w Kapital Sp. z o.o.
10.2007 – obecnie specjalista ds. funduszy UE i rynku kapitałowego w Salwix Sp. z o.o.

Renata Kłódkowska - Członek Rady Nadzorczej

Renata Kłódkowska z wykształcenia technik technolog przemysłu drzewnego, wieloletni pracownik działów księgowości wielu firm.

Aleksandra Weremiuk - Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku – pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika. Ukończyła Podyplomowe Studium Informatyczne na Politechnice Łódzkiej, podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Łódzkim oraz Studium Socjoterapii na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1997 roku pracuje jako specjalista z młodzieżą i dziećmi upośledzonymi umysłowo i chorymi psychicznie oraz posiada wieloletnią praktykę zawodową jako logopeda, w tym prowadzenie zajęć z dziećmi z autyzmem.