Wdrożenie Systemu Informacji o Rządowym Procesie Legislacyjnym

Wdrożenie Systemu Informacji o Rządowym Procesie Legislacyjnym
Opublikowano: wtorek, 15 lutego 2011

W 2011 roku został oddany do użytku System Informacji o Rządowym Procesie Legislacyjnym,  którego zadaniem jest zebranie wszystkich rozproszonych informacji o rządowym procesie legislacyjnym dotyczącym „projektów dokumentów rządowych” i ich publiczne udostępnienie w sieci Internet.

Zrealizowany projekt na zamówienie na budowę rozwiązania do zarządzania rządowym procesem legislacyjnym (RPL) to system teleinformatyczny, który przedstawia prace Rządu w zakresie tworzonego prawa. System gromadzi wszystkie dotychczas rozproszone informacje dotyczące rządowego procesu legislacyjnego:

  1. projekty założeń projektów ustaw,
  2. projekty ustaw,
  3. projekty rozporządzeń Rady Ministrów,
  4. projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów,
  5. projekty rozporządzeń ministrów,
  6. dokumenty dotyczące prac nad wyżej wymienionymi projektami.

Projekty dokumentów rządowych mają postać dokumentów w formacie PDF, a także mogą być udostępniane w innym formacie (np. DOC lub DOCX). Informacje w Systemie udostępnia się z podziałem na poszczególne etapy rządowego procesu legislacyjnego. Ponadto System umożliwia śledzenie stanu prac nad projektami ustaw przyjętymi przez Rząd po przesłaniu ich do Sejmu.

Przeczytaj więcej artykułów z tej kategorii
Nowy kontrakt na digitalizację dokumentacji
Nowy kontrakt na digitalizację dokumentacji
Z przyjemnością informujemy, że firma XSystem S.A. podpisała kolejną umowę usługową na przetworzenie cyfrowe dokumentacji technicznej. Wartość projektu przekracza 300 tys. PLN netto. W ramach …
Aquanet – Cyfrowe Archiwum. Zakończenie projektu
Aquanet – Cyfrowe Archiwum. Zakończenie projektu
W lutym bieżącego roku informowaliśmy o zawarciu przez Spółkę XSystem S.A. umowy na realizację projektu cyfrowego archiwum dla przedsiębiorstwa Aquanet SA. …
Wdrożenie Systemu cyfrowej archiwizacji dokumentów w Aquanet SA
Wdrożenie Systemu cyfrowej archiwizacji dokumentów w Aquanet SA
W styczniu 2015 roku XSystem S.A. zawarł umowę na realizację projektu cyfrowego archiwum dla przedsiębiorstwa Aquanet SA  Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach …